ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 ตำแหน่ง

เอกสาร : Download

hr-25112021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.