ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

26112021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.