ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ 1 เตียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

02122564-2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.