ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคา (E-Bidding)

เอกสาร : Download

14122564-3
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.