ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

เอกสาร : Download

hr-14122564-3
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.