ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

hr-20122021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.