ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 41 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 41 รายการ โดยวิธีประกวดราคา (E-Bidding)

เอกสาร : Download

24122021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.