ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)

เอกสาร : Download

hr-27122021-A
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.