ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

30122021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.