ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักรังสีการแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักรังสีการแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

hr_m_11012022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.