ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

hr-18012565
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.