การอบรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบครบวงจร”

โดยการบรรยายของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้แก่ผู้คณะผู้ทำงานของโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ


อบรม “โครงการพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ” Palliative Care

โดยการบรรยายของ…แพทย์หญิงบุษรา เทพาวัฒนากุล และทีม palliative care ในงานอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ประจำปีงบประมาณ 2562


อบรม อสม. “โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ” ปี2562

โดยการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เพื่อให้ อสม.ได้มีความรู้และความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป จัด ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการCopyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.