กิจกรรมยมราช


รับบริจาคเครื่องไตเทียม จาก บริษัท ไอยรา/24Bar/ชบา/BonBon

มอบเครื่องไตเทียม ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบจาก บริษัท ไอยรา/24Bar/ชบา/BonBon


อบรม “โครงการพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ” Palliative Care

โดยการบรรยายของ…แพทย์หญิงบุษรา เทพาวัฒนากุล และทีม palliative care ในงานอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ประจำปีงบประมาณ 2562


ประชุมเชิงปฎิบัติการ “งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”

โดยการบรรยายของ…พว.ณัฐศริน ปิ่นเพ็ชร์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เลขาฯ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และคณะ


อบรม อสม. “โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ” ปี2562

โดยการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เพื่อให้ อสม.ได้มีความรู้และความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป จัด ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ
รับบริจาค จาก อบต.บ้านดอนจันทร์

มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลฯ โดยมีแพทย์หญิงวิมล มณีอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นผู้รับมอบ


รับบริจาค จากคุณลำดวล คุณสวงค์ ใหญ่ยงค์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลฯ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ


กิจกรรม “จิตอาสา 5ส. ยมราช”

ชาวยมราชรวมใจเข้าร่วม โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวโรกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ “จิตอาสา 5ส. ยมราช”


1 15 16 17
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.