กิจกรรมโครงการ “ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ร.9”

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมต้อนรับนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561


1 2 3 4
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.