การให้อวัยวะเป็นทานโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อนำไปใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นการต่อชีวิตใหม่อีกหลายชีวิตเป็น "ของขวัญแห่งชีวิตใหม่"   

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
950 ถนนพระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร 035 502784 ต่อ 7404

                         

            ยินดีต้อนรับ

     หน้าแรก
     คณะกรรมการ
    รู้จักการบริจาคอวัยวะ
    การปลูกถ่ายอวัยวะ
    ความเชื่อต่างๆ
    ติดต่อเรา

Copyright © 2007 Computer Center

 

 

        ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันแสดงความจำนงขอบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็นทานแก่ผู้ที่มีอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อช่วยต่อเติมให้เขามีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปได้ และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตึกอุบัติเหตุชั้น 4 โทร. 035- 502784 ต่อ 7404