ข้อมูลทั่วไป

  ข่าวประกาศ

ประวัติความเป็นมา ข่าวรับสมัครงาน
วิสัยทัศน์  
บุคลากรในหน่วยงาน  
ข้อมูลเจ้าหน้าที่  
กิจกรรมบริการ  
หนังสือเวียน  
การประเมินผลงานทางวิชาการ  
การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ดาวน์โหลด    
   

  free web counter
จำนวนผู้เข้าชม (เริ่มนับ 1 พฤษภาคม 2550 )


ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

950 ถนน พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร 035-521555 ต่อ 1808

ออกแบบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราข โทร 1908