กิจกรรมใหม่
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรม


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 รายชื่ผู้เข้าร่วมประชุม

การอบรมพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานและบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภท รพ. รุ่นที่ 4 วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 พบกับวีดีโอทั้งหมดได้ที่นี่เลย ... youtube.com/channel/อนุรักษ์พลังงาน


เอกสาร
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั่งหมด
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา
Dowload
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมใจประหยัดพลั....
Dowload
แบบฟอร์มการวางมาตรการในหน่วยงาน
Dowload
ผลการทบทวนการจัดการพลังงาน
Dowload
กราฟแสดงค่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าปี 2556
Dowload
นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน
Dowload
แผนงานและผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน 56
Dowload
วิธีประหยัดพลังงาน
Dowload
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
วีดีโอ อนุรักษ์พลังงาน

Energy Child Day
การอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
: 2 กุมภาพันธ์ 2558 48
เพลงอนุรักษ์พลังงาน
เพลงยมราชอนุรักษ์ คำร้อง / ทำนอง / ขับร้อง ลำภา มัคศรีพงษ์ (โฟล์คเหน่อ)....
: 26 ตุลาคม 2557 438
20
การอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
: 23 พฤษภาคม 2557 17
ดูงาน 10 ตค 56
การอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
: 23 พฤษภาคม 2557 6
EnergyOK
การอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
: 22 พฤษภาคม 2557 8
อบรมพัฒนาบริหาร
รวมภาพกิจกรรม การอบรมพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานและบุคลาก....
: 20 พฤษภาคม 2557 289

ViewAll..