Mozilla ร่วมมือกับ NSF จัดโครงการแข่งขันเทคโนโลยีเชื่อมต่อเครือข่ายในช่วงภัยพิบัติและพื้นที่ห่างไกล

Mozilla และ National Science Foundation
ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการ Wireless Innovation for a Network Society (WINS) พร้อมสนับสนุนเงินรางวัลให้กับผู้ชนะ

โครงการ WINS นี้คือโครงการแข่งขันการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ โดยมีการแข่งขันสองประเภท ประเภทแรกคือ off-the-grid เป็นการเชื่อมต่อในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินใด ๆ และอีกประเภทคือ smart community networks จะเป็นการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิม แต่ขยายการเชื่อมต่อให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้ดียิ่งขึ้น

การแข่งขันครั้งนี้จะเลือกทีมขึ้นมาสิบทีม โดยที่หนึ่งจะได้เงินรางวัล 60,000 ดอลลาร์, ที่สอง 40,000 ดอลลาร์ และที่สามจะได้ 30,000 ดอลลาร์ ส่วนที่เหลือจะได้รางวัลทีมละ 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งการแข่งขันรอบที่ผ่านมานี้จะเป็นการแข่งขันรอบแรก จะเน้นการคอนเซปต์การออกแบบเป็นหลัก ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำคอนเซปต์เหล่านี้ไปทำเป็นโปรโตไทป์มาโชว์ในช่วงกลางปีนี้ ส่วนผู้ชนะจะตัดสินกันช่วงท้ายปี


ผู้ที่ชนะสามอันดับแรกของ off-the-grid มีดังนี้

Project Lantern อุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับโฮสต์เว็บแอพแบบไม่มีศูนย์กลาง มีแผนที่ท้องถิ่น, พื้นที่สำหรับแจกอาหาร ฯลฯ ข้อมูลที่ใส่ไว้ในอุปกรณ์นี้จะใช้ Wi-Fi และคลื่นวิทยุในการกระจาย จากนั้นก็สามารถบันทึกไว้ใช้บนเบราว์เซอร์ไว้แบบออฟไลน์ โดยอุปกรณ์นี้สามารถแจกให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและใช้งานโดยประชาชนผ่านระบบเครือข่ายที่รองรับได้ โครงการนี้เป็นของ Paper & Equator ใน New York, NY ร่วมกับ Shared Reality Lab ที่ McGill University
HERMES (High­-frequency Emergency and Rural Multimedia Exchange System) ระบบเครือข่ายแบบอิสระ สามารถใช้เพื่อการโทรท้องถิ่น, SMS และการส่งข้อความ OTT แบบธรรมดา โดยอุปกรณ์นี้สามารถใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางเพียงสองใบ และใช้เทคโนโลยี GSM, Software Defined Radio และ High-Frequency radio โครงการนี้เป็นของ Rhizomatica
Emergency LTE ฐานปล่อยสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถทำงานได้เป็นเครือข่าย LTE แบบอิสระ โครงการนี้เป็นของ Dr. Spencer Sevilla จาก Seattle, WA.

ส่วนสามอันดับของ smart community networks มีดังนี้

Equitable Internet Initiative (EII) ใช้ระบบรีเลย์ในการส่งสัญญาณไร้สายจาก ISP ท้องถิ่นไปยังละแวกที่ไม่มีสัญญาณ ใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแสงอาทิตย์, มีอินทราเน็ตพร้อมแอพ และมีระบบเทรนนิ่ง ผู้ใช้ท้องถิ่นสามารถสร้างและจัดการเครือข่ายได้ด้วยตนเอง โครงการนี้เป็นของ Detroit Community Technology Project โดยได้รับการสนับสนุนจาก Allied Media Projects ใน Detroit, MI
NoogaNet ปล่อยสัญญาณเครือข่ายไร้สายในละแวกที่กำหนดไว้ โดยใช้โหนดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ติดไว้ตามเสา, ใช้ระบบคลื่นมิลลิเมตรแบบ point-to-multipoint และเทคโนโลยี mesh
Southern Connected Communities Network ใช้บรอดแบนด์ทาวเวอร์จำนวนมาก เพื่อส่งผ่านเครือข่ายความเร็ว 1Gbps แบบไร้สายในระยะ 25 ไมล์โดยใช้คลื่นสาธารณะ ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นจะร่วมมือกันควบคุมทาวเวอร์เหล่านี้ โครงการนี้เป็นของ Highlander Research and Education Center ใน New Market, TN

ที่มา – WINS Challenges, TechCrunch