คู่มือ การกำหนดสูตรยา ในโปรแกรม HOSxP

วีธีการกำหนดสูตรยา ในระบบ HOSxP

ของแพทย์ในการสั่งเวชภัณฑ์ ที่ใช้เป็นประจำ เพื่อง่ายต่อการใช้ในครั้งต่อๆ ไป

Drug formulation

 

เอกสารดาวน์โหลด