ตัวอย่างการชี้แจงรายละเอียด และเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรววงไอซีที

ตัวอย่างการชี้แจงรายละเอียด และเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรววงไอซีที

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ที่ลิงค์ด้านล่าง..

ตัวอย่างการชี้แจงรายละเอียด

 
เอกสารดาวน์โหลด