ประกาศแจ้งการใช้ Username และ Password เข้าใช้งาน Internet ภายในโรงพยาบาล

ประกาศแจ้ง “การใช้ Username และ Password เข้าใช้งาน Internet ภายในโรงพยาบาล”

เนื่องด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจะดำเนินการจัดทำทะเบียนผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในโรงพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ซึ่งระบุการใช้งานอินเตอร์เน็ตต้องสามารถระบุตัวตนผู้ที่เข้าใช้งานได้

เอกสารดาวน์โหลด

 
authen