ประชุม 43 แฟ้ม รายเดือนมีนาคม 2562

ประชุม 43แฟ้ม(ปีงบประมาณ 2562) รายเดือนมีนาคม 2562

ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดประชุม ซึ่งทำเป็นประจำ สำหรับเดือนนี้ตรงกับวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยมีนายแพทย์วุฑฒา สว่างสุภากุล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น งานเวชกรรมสังคม งานฝากครรภ์ งานสูตินรีเวช เป็นต้น จัดที่ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 9 อาคารอำนวยการ

KWs_YRH

เอกสารดาวน์โหลด