ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 ระบบ

เอกสาร : Download
13022019-2