ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้าแบบ 3 ไก ราวกั้นปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้าแบบ 3 ไก ราวกั้นปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 25 เตียง

เอกสาร : Download
15022019