ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้าแบบ3ไก) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้าแบบ3ไก) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง จำนวน 24 เตียง

เอกสาร : Download
20022019