ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง(เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง(เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร : Download

11032019-2