ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันคราย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันคราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

เอกสาร : Download

12032019-2_1