ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

14062019-3