ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อเนื่องชนิด Non-Invasive) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อเนื่องชนิด Non-Invasive) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

14062019-6