ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดชนิดเคลื่อนที่ แบบ 2 หัวจ่าย) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดชนิดเคลื่อนที่ แบบ 2 หัวจ่าย) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

22112019-1