ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ อาคารเฉลิมพระบารมี ตัวที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ อาคารเฉลิมพระบารมี ตัวที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

26112019