ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

21112019-3