ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์)

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

28112019