ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw

ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร : Download

11122019-3