ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดแขวนเลนส์กลับภาพชนิดติดกับกล้องผ่าตัดจอประสาทตา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดแขวนเลนส์กลับภาพชนิดติดกับกล้องผ่าตัดจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด

เอกสาร : Download

20022020-2