ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องผ่าตัดสำหรับงานผ่าตัดจอประสาทตา) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องผ่าตัดสำหรับงานผ่าตัดจอประสาทตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

26022020