ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

เอกสาร : Download

010763