ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง (M63070015979) ปีงบประมาณฯ 2563

เอกสาร : Download

29072020