ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

30072020-2