ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดเครื่องย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดเครื่องย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

07082020-CC