ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

11082020-B