ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการบริหารระบบการจัดการผ้าแบบครบวงจร เพื่อใช้บริการในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการบริหารระบบการจัดการผ้าแบบครบวงจร เพื่อใช้บริการในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เอกสาร : Download

18092019
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.