ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ (P63080016037) ปีงบประมาณฯ 2563

เอกสาร : Download

21082020