ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(Auto CPR) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(Auto CPR) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

27102020