ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน Short Stem จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน Short Stem จำนวน 1 เครื่อง P63110025466

เอกสาร : Download

161163-1_1