ตารางแสดงลงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก แบบ Modular type

ตารางแสดงลงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก แบบ Modular type โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

17112020-A