ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสาร : Download

201163-3