ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

เอกสาร : Download

02122020-A