ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

เอกสาร : Download

03122020-B