ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดิอน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

02112020-2